Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13024: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag , etter tjenesteområde (K) 2015 - 2022

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
15.06.2023 08:00
Beregnet fullstendig gebyrgrunnlag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Beregnet fullstendig gebyrgrunnlag? (ja=1, nei=0):
31.12
Deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13024: Spørsmål fra skjema 23 om interkommunalt samarbeid og om kommunen har identifisert og beregnet et fullstendig gebyrgrunnlag. Kommune 1867 Bø har trekt sine innrapporterte sjølvkosttal for 2022 til KOSTRA.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.