Avfall frå hushalda

Til toppen

13024: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag , etter tjenesteområde (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenesteområde
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Spørsmål fra skjema 23 om interkommunalt samarbeid og om kommunen har identifisert og beregnet et fullstendig gebyrgrunnlag.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken