Avfall frå hushalda

13024: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag , etter tjenesteområde (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

tjenesteområde Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Beregnet fullstendig gebyrgrunnlag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Beregnet fullstendig gebyrgrunnlag? (ja=1, nei=0):
31.12
Deltar kommunen i et interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Spørsmål fra skjema 23 om interkommunalt samarbeid og om kommunen har identifisert og beregnet et fullstendig gebyrgrunnlag.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken