Avfall frå hushalda

12263: Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
kg
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg):
kg
Referansetid
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
31.12
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken