Avfall frå hushalda

Til toppen

05639: Hushaldsavfall, etter handsaming (1 000 tonn) (avslutta serie) 1992 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala er justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet og for direktelevert grovavfall frå hushalda. Justering er også gjort for hytteabonnentar. For kommunar som er med i interkommunale avfallselskap fordelast avfallet etter innbyggjartal.