Avfall frå hushalda

Til toppen

05639: Hushaldsavfall, etter handsaming (1 000 tonn) (avslutta serie) 1992 - 2004

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
handsaming
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

handsaming


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala er justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet og for direktelevert grovavfall frå hushalda. Justering er også gjort for hytteabonnentar. For kommunar som er med i interkommunale avfallselskap fordelast avfallet etter innbyggjartal.

Brukerveiledning for statistikkbanken