Avfall frå hushalda

Til toppen

10133: I. Avfall og renovasjon - Mengder (justert for grovavfall og næringsavfall), grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall) , Utsortert husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall) , Levert til gjenvinning (materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse) i alt ,

Valgt 1 av totalt 86

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000