Avfall frå hushalda

Til toppen

13136: Avfall frå hushalda, etter materiale, behandling og nedstrømsløsning (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Restavfall , Utsortert ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser mengder avfall fra husholdningene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.