Avfall frå hushalda

Til toppen

13056: Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon, etter tjenesteområde og post (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenesteområde
Må velges *
post
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Direkte driftutgifter , Direkte driftsutgifter, intern produksjon , Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser selvkostregnskapet for tjenesteområdene vann, avløp og renovasjon, kun grunnlagstall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken