Avfall frå hushalda

Til toppen

12220: Sjølvkost og gebyrar for avfallssektoren (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltal for sjølvkost og gebyrar i avfallssektoren. Tala er henta frå KOSTRA- skjema 21, 22 og 23.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken