Avfall frå hushalda

12220: Selvkost og gebyrer for avfallssektoren (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
kr
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
kr
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
kr
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
antall
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Referansetid
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
31.12
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
31.12
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
31.12
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
31.12
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer i avfallssektoren. Tallene er hentet fra KOSTRA- skjema 21, 22 og 23.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken