Avfall frå hushalda

10132: I. Avfall og renovasjon - Renovasjonsordninger, grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2002 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Antall betjente gjenvinningstasjoner:
Antall
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
Antall
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år:
Antall
Beholderstørrelse påvirker gebyret:
Ja/nei
Tømmefrekvens påvirker gebyret:
Ja/nei
Hjemmekompostering påvirker gebyret:
Ja/nei
Materialvalg påvirker gebyret:
Ja/nei
Andre forhold som påvirker gebyret:
Antall
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
Antall
Antall avfallsfraksjoner som hentes regelmessig:
Antall
Antall avfallsfraksjoner hentet sporadisk:
Antall
Antall avfallsfraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg, hentesystem:
Antall
Referansetid
Antall betjente gjenvinningstasjoner:
1.1.
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
1.1.
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år:
1.1.
Beholderstørrelse påvirker gebyret:
1.1.
Tømmefrekvens påvirker gebyret:
1.1.
Hjemmekompostering påvirker gebyret:
1.1.
Materialvalg påvirker gebyret:
1.1.
Andre forhold som påvirker gebyret:
1.1.
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
1.1.
Antall avfallsfraksjoner som hentes regelmessig:
1.1.
Antall avfallsfraksjoner hentet sporadisk:
1.1.
Antall avfallsfraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg, hentesystem:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken