Avfall frå hushalda

Til toppen

10132: I. Avfall og renovasjon - Renovasjonsordninger, grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2002 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall betjente gjenvinningstasjoner , Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall , Antall hentinger av matavfall i løpet av et år ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000