Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13304: Utvalgte nøkkeltall for avfall, 2020- kommunestruktur (K) 2015 - 2023

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
15.03.2024 08:00
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
prosent
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
kg
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
31.12
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13304: 5055 Heim , 5056 Hitra, 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom de nye kommunene 5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland. Denne tabellen viser ikke tall for disse nye kommunene. 1806 Narvik,1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom de nye kommunene 1806 Narvik og 1875 Hamarøy. Denne tabellen viser ikke tall for disse nye kommunene. De fem kommunene som er nevnt er inkludert i aggregerte summer som landet og fylker. Dersom du summerer kommuner direkte i tabellen vil du få en lavere sum, siden de fem kommunene ikke har tall.