Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05456: I. Avfall og renovasjon - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
08.05.2018 08:00
Finansiell dekningsgrad - avfall:
Prosent
Selvkostgrad:
Prosent
Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet):
Kroner
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune):
Kroner
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune):
Kroner
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
Prosent
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse:
Prosent
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Andel levert til forbrenning:
Prosent
Andel levert til deponi:
Prosent
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
Antall
Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning):
Antall
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
Antall
Finansiell dekningsgrad - avfall:
1.1.
Selvkostgrad:
1.1.
Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune):
1.1.
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Andel levert til forbrenning:
1.1.
Andel levert til deponi:
1.1.
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
1.1.
Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning):
1.1.
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiell dekningsgrad - avfall , Selvkostgrad , Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.