Avfall frå hushalda

05456: I. Avfall og renovasjon - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Finansiell dekningsgrad - avfall:
Prosent
Selvkostgrad:
Prosent
Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet):
Kroner
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune):
Kroner
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune):
Kroner
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
Prosent
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse:
Prosent
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Andel levert til forbrenning:
Prosent
Andel levert til deponi:
Prosent
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
Antall
Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning):
Antall
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
Antall
Referansetid
Finansiell dekningsgrad - avfall:
1.1.
Selvkostgrad:
1.1.
Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune):
1.1.
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Andel levert til forbrenning:
1.1.
Andel levert til deponi:
1.1.
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
1.1.
Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning):
1.1.
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken