Avfall frå hushalda

Til toppen

05627: Hushaldsavfall utsortert til attvinning, etter materiale (tonn) (avslutta serie) 1992 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Papir, papp og drikkekartong , Glas ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala er justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet og for direktelevert grovavfall frå hushalda. Justering er også gjort for hytteabonnentar. For kommunar som er med i interkommunale avfallselskap fordelast avfallet etter innbyggjartal.