Avfall frå hushalda

05627: Hushaldsavfall utsortert til attvinning, etter materiale (tonn) (avslutta serie) 1992 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

materialtype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2005
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Barbara Kupis Frøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5129
bkf@ssb.no

Måleenhet
Mengd hushaldsavfall:
tonn
Referansetid
Mengd hushaldsavfall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala er justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet og for direktelevert grovavfall frå hushalda. Justering er også gjort for hytteabonnentar. For kommunar som er med i interkommunale avfallselskap fordelast avfallet etter innbyggjartal.

Brukerveiledning for statistikkbanken