Avfall frå hushalda

Til toppen

13035: Hushaldsavfall inkl. næringsavfall og ombruk (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer (antall) , Årsinnbyggere (antall) , Restavfall eksportert til utlandet (tonn) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser enkelte grunnlagsdata rapportert på KOSTRA- skjema 21/21c. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Restavfall samlet inn via hente- og bringeordning nært husholdningene (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mengde næringsavfall inkludert i husholdningsavfallet (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Andel næringsavfall av husholdningsavfallet (prosent)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mengde husholdningsavfall levert direkte til gjenbruksstasjon (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mat levert til ombruk (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Farlig avfall levert til ombruk (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Gips til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Forurensede masser til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Møbler til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.