Avfall frå hushalda

Til toppen

13035: Hushaldsavfall inkl. næringsavfall og ombruk (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer (antall) , Årsinnbyggere (antall) , Restavfall eksportert til utlandet (tonn) ,

Valgt 1 av totalt 27

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser enkelte grunnlagsdata rapportert på KOSTRA- skjema 21/21c.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Restavfall samlet inn via hente- og bringeordning nært husholdningene (tonn)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Mengde næringsavfall inkludert i husholdningsavfallet (tonn)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Andel næringsavfall av husholdningsavfallet (prosent)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Mengde husholdningsavfall levert direkte til gjenbruksstasjon (tonn)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Mat levert til ombruk (tonn)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Farlig avfall levert til ombruk (tonn)
Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.
Gips til ombruk (tonn)
Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.
Forurensede masser til ombruk (tonn)
Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.
Møbler til ombruk (tonn)
Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken