Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13035: Hushaldsavfall inkl. næringsavfall og ombruk (K) 2015 - 2023

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
15.03.2024 08:00
Personer (antall):
antall
Årsinnbyggere (antall):
antall
Restavfall eksportert til utlandet (tonn):
tonn
Restavfall samlet inn via hente- og bringeordning nært husholdningene (tonn):
tonn
Husholdningsavfall i alt inkl. næringsavfall (tonn):
tonn
Utsortert avfall i alt inkl. næringsavfall (tonn):
tonn
Restavfall inkl. næringsavfall i alt (tonn):
tonn
Mengde næringsavfall inkludert i husholdningsavfallet (tonn):
tonn
Andel næringsavfall av husholdningsavfallet (prosent):
prosent
Mengde husholdningsavfall levert direkte til gjenbruksstasjon (tonn):
tonn
Papp og papir levert til ombruk (tonn):
tonn
Glass levert til ombruk (tonn):
tonn
Plast levert til ombruk (tonn):
tonn
Metaller levert til ombruk (tonn):
tonn
EE- avfall levert til ombruk (tonn):
tonn
Mat levert til ombruk (tonn):
tonn
Tre levert til ombruk (tonn):
tonn
Hageavfall levert til ombruk (tonn):
tonn
Tekstiler til ombruk (tonn):
tonn
Farlig avfall levert til ombruk (tonn):
tonn
Betong, tegl og annet byggavfall levert til ombruk (tonn):
tonn
Annet avfall til ombruk 1 (tonn):
tonn
Annet avfall til ombruk 2 (tonn):
tonn
Gips til ombruk (tonn):
tonn
Husholdningsavfall til ombruk (tonn):
tonn
Forurensede masser til ombruk (tonn):
tonn
Møbler til ombruk (tonn):
tonn
Personer (antall):
31.12
Årsinnbyggere (antall):
31.12
Restavfall eksportert til utlandet (tonn):
31.12
Restavfall samlet inn via hente- og bringeordning nært husholdningene (tonn):
31.12
Husholdningsavfall i alt inkl. næringsavfall (tonn):
31.12
Utsortert avfall i alt inkl. næringsavfall (tonn):
31.12
Restavfall inkl. næringsavfall i alt (tonn):
31.12
Mengde næringsavfall inkludert i husholdningsavfallet (tonn):
31.12
Andel næringsavfall av husholdningsavfallet (prosent):
31.12
Mengde husholdningsavfall levert direkte til gjenbruksstasjon (tonn):
31.12
Papp og papir levert til ombruk (tonn):
31.12
Glass levert til ombruk (tonn):
31.12
Plast levert til ombruk (tonn):
31.12
Metaller levert til ombruk (tonn):
31.12
EE- avfall levert til ombruk (tonn):
31.12
Mat levert til ombruk (tonn):
31.12
Tre levert til ombruk (tonn):
31.12
Hageavfall levert til ombruk (tonn):
31.12
Tekstiler til ombruk (tonn):
31.12
Farlig avfall levert til ombruk (tonn):
31.12
Betong, tegl og annet byggavfall levert til ombruk (tonn):
31.12
Annet avfall til ombruk 1 (tonn):
31.12
Annet avfall til ombruk 2 (tonn):
31.12
Gips til ombruk (tonn):
31.12
Husholdningsavfall til ombruk (tonn):
31.12
Forurensede masser til ombruk (tonn):
31.12
Møbler til ombruk (tonn):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer (antall) , Årsinnbyggere (antall) , Restavfall eksportert til utlandet (tonn) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13035: Tabellen viser enkelte grunnlagsdata rapportert på KOSTRA- skjema 21/21c. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Restavfall samlet inn via hente- og bringeordning nært husholdningene (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mengde næringsavfall inkludert i husholdningsavfallet (tonn)

Spørsmålet om næringsavfall er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Andel næringsavfall av husholdningsavfallet (prosent)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mengde husholdningsavfall levert direkte til gjenbruksstasjon (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Mat levert til ombruk (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Farlig avfall levert til ombruk (tonn)

Spørsmålet er utgått på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for 2020 og framover.

Gips til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Forurensede masser til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.

Møbler til ombruk (tonn)

Spørsmålet er tatt inn på KOSTRA- skjema 21/21C f.o.m. rapporteringsåret 2020. Variabelen vil derfor være blank for år før 2020.