Avfall frå hushalda

06404: I. Avfall og renovasjon - kvalitet (K) (avslutta serie) 2006 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
Prosent
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
Antall
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
Antall
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
Kilo
Referansetid
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret:
1.1.
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall:
1.1.
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Farlig avfall fra husholdningene levert kommunale mottak per innbygger (fylker og landet):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken