Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10131: I. Avfall og renovasjon - Økonomi, grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
08.05.2018 08:00
Avfall - direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - driftsutgifter (direkte driftsutgifter+henførbare indirekte utgifter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kapitalkostnader (kalkulatoriske avskrivninger+kalkulatoriske rentekostnader, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - andre inntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - gebyrinntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kjøp som inngår i egenprod:
1000 Kroner
Avfall - lønnsutgifter:
1000 Kroner
Avfall - kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1000 Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Avfall - direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - driftsutgifter (direkte driftsutgifter+henførbare indirekte utgifter, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kapitalkostnader (kalkulatoriske avskrivninger+kalkulatoriske rentekostnader, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - andre inntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - gebyrinntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1.1.
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kjøp som inngår i egenprod:
1.1.
Avfall - lønnsutgifter:
1.1.
Avfall - kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avfall - direkte driftsutgifter (fra skjema 23) , Avfall - henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23) , Avfall - driftsutgifter (direkte driftsutgifter+henførbare indirekte utgifter, fra skjema 23) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000