Avfall frå hushalda

10131: I. Avfall og renovasjon - Økonomi, grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Avfall - direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - driftsutgifter (direkte driftsutgifter+henførbare indirekte utgifter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kapitalkostnader (kalkulatoriske avskrivninger+kalkulatoriske rentekostnader, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - andre inntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - gebyrinntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avfall - kjøp som inngår i egenprod:
1000 Kroner
Avfall - lønnsutgifter:
1000 Kroner
Avfall - kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1000 Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Referansetid
Avfall - direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - driftsutgifter (direkte driftsutgifter+henførbare indirekte utgifter, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kapitalkostnader (kalkulatoriske avskrivninger+kalkulatoriske rentekostnader, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - andre inntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1.1.
Avfall - gebyrinntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1.1.
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1.1.
Avfall - kjøp som inngår i egenprod:
1.1.
Avfall - lønnsutgifter:
1.1.
Avfall - kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken