Avfall

Statistikk

Avfall fra byggeaktivitet
Statistikken viser mengden avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet ved riving, nybygging og rehabilitering
Avfall fra industrien
Nasjonal statistikk over avfall og gjenvinning i industrien
Avfall fra tjenesteytende næringer
Statistikken gir nasjonale tall for avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materiale og enkeltnæringer
Avfall frå hushalda
Statistikk over mengde avfall samla inn i kommunal verksemd
Avfallshåndtering ved avfallsanlegg
Statistikken omfatter avfall behandlet på alle avfallsbehandlingsanlegg i Norge
Avfallsregnskapet
Avfallsregnskapet gir en helhetlig oversikt over avfallssituasjonen i Norge
Farlig avfall
Statistikken beskriver ulike typer avfall, avfallsbehandling og kilder til farlig avfall.
Avfall - StatRes
Formålet med statistikken er å gi årlige, nasjonale materialfordelte tall for avfall fordelt på aktivitetsområder i Statsforvaltningen.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 21 av 21
 1. Økning i byggavfall i 2022

  I 2022 ble det generert 2,1 millioner tonn avfall fra bygging, rehabilitering og riving, noe som utgjør en økning på omtrent 16 prosent sammenlignet med 2021.

 2. Plastavfall og farleg avfall frå jordbruket

  8 prosent, eller 23 000 tonn, av alt plastavfall kom frå jordbruk, skogbruk og fiske i 2022. Totalt frå alle næringar blei det innlevert 1,88 millionar tonn farleg avfall i 2022, og jordbruket stod for 235 tonn.

 3. Økning i avfallsmengden i 2022

  Den totale avfallsmengden i 2022 er på 12,1 millioner tonn, en økning på fire prosent fra 2021. Avfallsmengden i bygge- og anleggsnæringen har økt mest, mens det er en betydelig nedgang i avfall fra husholdningene.

 4. Mer farlig avfall i 2022

  I 2022 ble det levert 1,88 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling. Dette utgjør en økning på omtrent 10 prosent sammenliknet med året før.

 5. Mindre avfall behandla i Noreg

  I 2022 blei det behandla 7,4 millioner tonn avfall ved Norske avfallsanlegg. Det er 400 000 tonn mindre enn året før.

 6. Fortsatt oppgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer

  Mengden avfall fra tjenesteytende næringer fortsetter oppgangen. Fra 2021 til 2022 økte mengden ordinært avfall med 9 prosent. På grunn av en kraftig nedgang under koronaperioden er mengdene fortsatt lavere enn de var i 2018 og 2019.

 7. Lågaste mengda hushaldsavfall sidan 2010

  I 2022 kasta kvar av oss 10 prosent mindre enn året før. Det har ikkje vore så låge tal sidan 2010.

 8. Mindre byggavfall i 2021

  I 2021 genererte bygging, rehabilitering og riving 1,8 millioner tonn avfall. Det er en nedgang på om lag 15 prosent sammenlignet med 2020.

 9. Mindre eksport av farlig avfall

  I 2021 eksporterte Norge nærmere 330 tusen tonn farlig avfall til utlandet for behandling. Dette utgjør en reduksjon på nærmere 10 prosent sammenlignet med året før.

 10. Ingen endring i avfallsmengden i 2021

  Den totale avfallsmengden i 2021 er på 11,6 millioner tonn, og ligger på samme nivå som i 2020. Avfallsmengden i tjenesteytende næringer har økt mest, mens nedgangen er størst i bygg- og anleggsnæringen.

 11. Meir avfall behandla i Noreg

  I 2021 blei det behandla 7,8 millionar tonn avfall ved Norske avfallsanlegg. Det er ein auke på nesten 200 000 tonn frå året før.

 12. Oppgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer

  Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok kraftig i 2020, sammenlignet med tidligere år. I 2021 er mengdene på vei opp mot det de var før koronanedstengningene. Mengden ordinært avfall økte med 30 prosent fra 2020 til 2021.

 13. Kvar av oss kasta 431 kg søppel heime i fjor

  Mengdene hushaldsavfall i Noreg minkar, vi kasta 3 prosent mindre søppel i 2021 enn i 2020. Likevel er vi ikkje heilt nede på nivået som var før pandemien.

 14. Størst økning i avfall fra riving i 2020

  Avfall fra byggeaktivitet økte med cirka 10 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Størst økning i byggavfall er fra riving med 23 prosent, avfall fra rehabilitering økte med 3 prosent mens avfall fra nybygging gikk ned med 2 prosent i 2020.

 15. 17,3 kilo farlig avfall per person

  Det er estimert at cirka 93 tusen tonn farlig avfall levert til godkjent behandling stammer fra husholdningene. Fordelt utover landets innbyggere, tilsvarer det cirka 17,3 kilo farlig avfall per person.

 16. Avfallsmengdene redusert i 2020

  I 2020 har det vært en nedgang i de totale avfallsmengdene på 5 prosent sammenlignet med 2019. Denne nedgangen kommer hovedsakelig av en stor nedgang i avfall fra tjenesteytende næringer.

 17. Meir kompostering av avfall

  Totalt blei det behandla 7,6 millionar tonn avfall ved avfallsanlegg i Noreg i 2020. Mengda kompostert avfall auka med 32 prosent frå 166 000 tonn i 2019 til 219 000 tonn i 2020. På same tid minka mengda av avfall som har blitt behandla ved biogassanlegg med 10 prosent.

 18. Avfall frå samferdsel

  Korona-året 2020 har ført til store endringar i avfall generert frå samferdsel. På flyplassar er avfallsmengda halvert, og på skip har den gått ned med 38 prosent. Det har derimot vore ein auke i andre type avfall. Mengda innsamla blybatteri gjekk opp med 20 prosent i 2020, og fleire dekk har blitt kasserte enn nokon gong.

 19. Markant auke i hushaldsavfall

  Hushalda har aldri kasta så mykje avfall som i korona-året 2020. Med 449 kilo per innbyggar vart rekorden frå 2014 på 441 kilo slått. Den totale mengda avfall frå hushalda i 2020 var på 2 418 tusen tonn – ein auke på 6 prosent frå året før.

 20. Kraftig nedgang i avfallsmengden fra tjenestenæringene

  Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok markant i 2020 sammenlignet med tidligere år. Nedgangen fra året før var på 32 prosent.

 21. Plastavfall og farleg avfall frå jordbruket

  12 prosent, eller 34 000 tonn, av alt plastavfall kom frå jordbruk, skogbruk og fiske i 2019. Totalt frå alle næringar blei det innlevert 1,61 millionar tonn farleg avfall i 2019, og jordbruket stod for 330 tonn.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner fra delområdet avfall.

Faktasider