Avfall frå hushalda

12028: Renovasjonsordningar (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
antall
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
dager
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
antall
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
antall
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
antall
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
antall
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
antall
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
antall
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
31.12
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
31.12
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
31.12
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
31.12
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
31.12
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
31.12
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
31.12
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
31.12
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen seier noko om renovasjonsordningane som finnast i kommunane
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken