Avfall frå hushalda

12028: Renovasjonsordninger (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
antall
Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon (dager):
dager
Antall betjente gjenvinningsstasjoner (antall):
antall
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år (antall):
antall
Andre forhold som påvirker gebyret (antall):
antall
Fraksjoner som hentes regelmessig (antall):
antall
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
antall
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
antall
Hjemmekompostering påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Materialvalg påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Beholderstørrelse påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Tømmefrekvens påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
31.12
Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon (dager):
31.12
Antall betjente gjenvinningsstasjoner (antall):
31.12
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år (antall):
31.12
Andre forhold som påvirker gebyret (antall):
31.12
Fraksjoner som hentes regelmessig (antall):
31.12
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
31.12
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
31.12
Hjemmekompostering påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Materialvalg påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Beholderstørrelse påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Tømmefrekvens påvirker gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen sier noe om renovasjonsordningene som finnes i kommunene
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken