Avfall frå hushalda

Til toppen
12028: Renovasjonsordningar (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
antall
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
dager
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
antall
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
antall
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
antall
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
antall
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
antall
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
antall
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
31.12
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
31.12
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
31.12
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
31.12
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
31.12
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
31.12
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
31.12
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
31.12
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen seier noko om renovasjonsordningane som finnast i kommunane
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken