Avfall frå hushalda

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12028: Renovasjonsordningar (K) 2015 - 2023

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
15.03.2024 08:00
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
antall
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
dager
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
antall
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
antall
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
antall
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
antall
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
antall
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
antall
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall):
31.12
Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager):
31.12
Betjente attvinningsstasjonar (antall):
31.12
Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall):
31.12
Andre forhold som påverkar gebyret (antall):
31.12
Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall):
31.12
Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall):
31.12
Fraksjoner som hentes sporadisk (antall):
31.12
Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall) , Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager) , Betjente attvinningsstasjonar (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
12028: Tabellen seier noko om renovasjonsordningane som finnast i kommunane Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.