Avfall frå hushalda

Til toppen

12028: Renovasjonsordningar (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall) , Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager) , Betjente attvinningsstasjonar (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen seier noko om renovasjonsordningane som finnast i kommunane
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken