Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Hvor stor andel kunne stemme i 1815? Og i 2021?

Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,89 millioner personer, kunne stemme ved stortingsvalget i 2021. I 1815 kunne drøyt 59 000 personer stemme ved stortingsvalget, eller 11 prosent av dem over 18 år, altså omtrent en tiendedel. Omtrent ni tiendedeler av de som fylte 18 år eller var eldre enn dette, kunne stemme ved det forrige stortingsvalget.

Infografikken under viser viktige trekk ved utviklingen i de 30 stortingsvalgene som har vært mellom 1875 og 2021.

Figur 2. Stemmerettsregler og stemmeberettigede ved stortingsvalgene. 1875-2021

Infografikk som viser valgoppslutning og stemmerettsregler fra 1875 til 2021

Figur 2 illustrerer stemmerettsregler og andel stemmeberettigede i stortingsvalgene for perioden 1875–2021.

Stemmerettsregler, viktige endringer: I 1884 ble stemmeretten utvidet. I 1898 fikk menn som var fylt 25 år stemmerett, og i 1913 kvinnene som hadde fylt 25 år. I 1920 gikk stemmerettsalderen ned til 23 år, i 1946 til 21 år, i 1967 til 20 år og i 1978 til 18 år.

Stemmeberettigede, i prosent av personer (norske borgere) over 18 år: I årene fram mot 1885 hadde om lag 1 av 10 stemmerett.  Stemmeretten ble gradvis utvidet mellom 1884 og 1913, og i 1913 var andelen tett opp mot 60 prosent. Andelen steg videre, og i 1981 hadde nær 100 prosent av alle over 18 år stemmerett. I 2021 hadde andelen sunket til 90,2 prosent fordi mange bosatte ikke er norske statsborgere.

Kleven, Ø. (2017, Mai 11). Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/stemmeberettigede-valgordninger-og-valgdeltakelse-siden-1815

Statistisk sentralbyrå. (2021, 29. november). Personer med stemmerett. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/personer-med-stemmerett

Statistisk sentralbyrå. (2021, 27. oktober). Stortingsvalet. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/stortingsvalet

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Fakta om valg. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 10211: Befolkning, etter alder, statistikkvariabel, år og kjønn. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/10211/

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 11581: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og alder. 1969-2021. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/11581/

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 11589: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn 1815 - 2021. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/11589/

 Gjør oppgave C.