Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon
  1. Hva tror dere er viktige grunner til at valgdeltakelsen er lavere for de to yngste aldersgruppene (18–19 år og 20–24 år) enn for alle velgere samlet?
  2. Hva tror dere er grunnen til at gruppen velgere som er 18–19 år i større grad bruker stemmeretten enn de som er i gruppen 20–24 år?