Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • Forstå sentrale begreper knyttet til stortingsvalg og anvende offisiell statistikk.
  • Diskutere utviklingen i stemmeretten og reflektere over unges deltakelse.