Til toppen

11581: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og alder (prosent) 1969 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1973 , 1977 ,

Valgt 1 av totalt 13


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken