Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon
  1. Se på tabell 1 under. Hvor mange ville det vært som ikke kunne stemme hvis vi skrudde aldersreglene tilbake til før 1920, da bare de som var 25 år og eldre kunne stemme ?
  2. Bruk tabell 1 igjen. Og hvor mange færre stemmeberettigede hadde Norge hatt hvis bare menn kunne ha stemt ved valget i 2021?
  3. Hvor mange flere ville potensielt kunnet stemme i 2021 hvis alle 16- og 17-åringer fikk stemmerett?  Gå til statistikkbanktabell 10211 og finn ut hvor mange 16- og 17-åringer det var i Norge i 2021.
  4. Hvilke endringer i stemmeretten fra 1815 og fram til i dag vil dere trekke fram som spesielt viktige, og hvorfor?