Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Infografikken over stortingsvalgene fra 1875 til 2021 (figur 2) viser viktige trekk ved utviklingen i de 30 stortingsvalgene som har vært mellom 1875 og 2021.

Figur 2. Stemmerettsregler og stemmeberettigede ved stortingsvalgene. 1875-2021

Snakk sammen i grupper eller i hel klasse om hvordan stemmeretten har utviklet seg – altså utviklingen for den nederste delen ‘Stemmeberettigede’ i figuren.

Infografikk som viser valgoppslutning og stemmerettsregler fra 1875 til 2021

Figur 2 illustrerer stemmerettsregler og andel stemmeberettigede i stortingsvalgene for perioden 1875–2021.

Stemmerettsregler, viktige endringer: I 1884 ble stemmeretten utvidet. I 1898 fikk menn som var fylt 25 år stemmerett, og i 1913 kvinnene som hadde fylt 25 år. I 1920 gikk stemmerettsalderen ned til 23 år, i 1946 til 21 år, i 1967 til 20 år og i 1978 til 18 år.

Stemmeberettigede, i prosent av personer (norske borgere) over 18 år: I årene fram mot 1885 hadde om lag 1 av 10 stemmerett.  Stemmeretten ble gradvis utvidet mellom 1884 og 1913, og i 1913 var andelen tett opp mot 60 prosent. Andelen steg videre, og i 1981 hadde nær 100 prosent av alle over 18 år stemmerett. I 2021 hadde andelen sunket til 90,2 prosent fordi mange bosatte ikke er norske statsborgere.

  1. Hva sier figuren om hvorfor ikke alle over 18 år kan stemme ved norske stortingsvalg nå?
  2. For hvilke år ble det store ‘hopp’ i andelen stemmeberettigede ved stortingsvalg?
  3. Vet dere hvorfor? Diskuter mulige forklaringer.