Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Snakk sammen om dette i klassen:

 1. Hvem kan stemme ved stortingsvalg i Norge i dag?
 2. Hva er sperregrensen og utjamningsmandater?
 3. Hva er parlamentarisme?
 4. Når fikk alle menn stemmerett?
 5. Og kvinner?
 6. Hvor stor prosentdel av velgere deltok i forrige stortingsvalg (2021)?
 7. Hvordan er valgdeltakelsen for de to yngste velgergruppene i SSBs statistikk når dere sammenligner de to gruppene med hverandre?
 8. Og når dere sammenligner disse to gruppene med alle velgere samlet?

Sjekk svarene deres her:

 1. Hvem kan stemme ved stortingsvalg i Norge i dag?

Alle som oppfyller disse fire kravene har stemmerett ved stortingsvalg:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 innen utgangen av valgåret
 • har ikke mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 
 • er, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 1. Hva er sperregrensen og utjamningsmandater?

Sperregrense: Den andel av stemmene et parti må ha på landsbasis for å være med å kjempe om utjamningsmandatene.

I norske stortingsvalg er sperregrensa 4 prosent.

Utjamningsmandat: De mandatene som fordeles på partier over sperregrensa for å utjevne skjevheter som oppstår i fordelingen av mandater til de partiene som fikk flest stemmer i hvert valgdistrikt.

I norske stortingsvalg er det til sammen 169 mandater. 150 av disse fordeles til de partiene som fikk flest stemmer i hvert valgdistrikt. De resterende 19 er utjamningsmandater og fordeles slik at også de små partiene får et riktig antall seter i Stortinget.

 1. Hva er parlamentarisme?

Parlamentarisme: Folket, gjennom representantene på Stortinget, bestemmer hvem som skal sitte i regjering: Regjeringen utgår fra Stortinget.

 1. Når fikk alle menn stemmerett?

I 1898 fikk alle menn som hadde fylt 25 år stemmerett.

 1. Og kvinner?

I 1913 fikk kvinner som hadde fylt 25 år stemmerett.

 1. Hvor stor prosentdel av velgere deltok i forrige stortingsvalg (2021)?

77,2 prosent.

 1. Hvordan er valgdeltakelsen for de to yngste velgergruppene i SSBs statistikk (aldersgruppene 18–19 år og 20–24 år) når dere sammenligner de to aldersgruppene med hverandre? Valgdeltakelsen er høyere for dem som er i aldersgruppen 18–19 år enn for unge i aldersgruppen 20–24 år.

 

 1. Og når dere sammenligner disse to gruppene med alle velgere samlet?

Valgdeltakelsen for de to yngste aldersgruppene er lavere enn for dem som er eldre, med unntak av at valgdeltakelsen er høyere for de i aldersgruppe 18–19 år enn for de aller eldste velgerne (80 år eller eldre).