Banner med bilde og tittel

Fakta om

Valg

Skrå bakgrunn med infografikk

Stortingsvalget 2017. Antall mandater og prosentvis oppslutning.

Kilde

Stortingsvalet, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvem sitter på Stortinget, og hvor mange kommunestyrerepresentanter finnes det? Her finner du tall om valg til Stortinget, kommunestyrer og Sametinget, samt for de største politiske partiene.

Stortingsvalg

Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalgAndel forhåndsstemmer ved stortingsvalg
Andel forhåndsstemmer ved stortingsvalg
2021
57,9
%

Andel som stemte på forhåndValgdeltagelse ved stortingsvalg
Valgdeltagelse ved stortingsvalg
2021
77,2
%

Valgdeltakelse ved stortingsvalg


Kommunevalg

Valgresultat tre siste kommunevalgValgdeltagelse ved kommunevalg
Valgdeltagelse ved kommunevalg
2019
64,7
%

Valgdeltakelse ved kommunevalgAndel forhåndsstemmer ved kommunevalg
Andel forhåndsstemmer ved kommunevalg
2019
51,0
%

Forhåndsstemmer ved kommunevalgAndel kvinnelige kommunestyrerepresentanter

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn


Sametingsvalg

Valgresultat ved tre siste sametingsvalgAntall personer som hadde stemmerett ved sametingsvalget
Antall personer som hadde stemmerett ved sametingsvalget
2021
20 541

Personer med stemmerett ved sametingsvalgetAndel som avga stemme ved sametingsvalget
Andel som avga stemme ved sametingsvalget
2021
68,6
%

Valgdeltakelse ved sametingsvalgetAndel kvinnelige sametingsrepresentanter
Ikon av dame
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter
2021
41,0
%

Sametingsrepresentanter etter kjønn


Politiske partier

Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg
Ikon av person
Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg
2013-2017
32
%

Partiene med de mest trofaste velgerne

Andelen av velgerne som stemte på partiet også ved forrige valg
Andel som er medlem i et politisk parti
Andel som er medlem i et politisk parti
2020
8
%

Andel som er medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder. 2020Andel som er aktive¹ medlemmer i et politisk parti
Andel som er aktive¹ medlemmer i et politisk parti
2020
2
%

Andel som er aktivt medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder. 2020


¹ Medlemmer som selv regner seg som aktive i partiet

Relaterte faktasider