Valg

Fakta om valg

Ingress

Hva ble resultatet i stortingsvalget 2021? Og hvordan ligger det an foran kommunevalget 2023? Her finner du valgstatistikken du trenger.

Valgresultatet

Kommunevalget

Valgresultat tre siste kommunevalg

Ordførere valgt inn ved siste tre kommunevalg etter parti

Artikkel / 11. januar 2024
Flere kvinnelige ordførere

Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene.

Stortinget

Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalg

Mandater på Stortinget

Artikkel / 17. mars 2022
Velgerne mindre tro mot partiene ved stortingsvalget i 2021

Nær 4 av 10 av velgerne som stemte i de to siste stortingsvalgene byttet parti. Rødt og Senterpartiet mobiliserte mange hjemmesittere, mens de unge valgte partier med tydelig miljøprofil.

Sametinget

Valgresultat ved tre siste sametingsvalg

Valgdeltakelse

Valgdeltakelse ved stortingsvalget,Valgdeltakelse ved kommunevalget,Valgdeltakelse ved sametingsvalget
Valgdeltakelse ved stortingsvalget
2021
77,2
%
-1,0 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg
Valgdeltakelse ved kommunevalget
2023
62,4
%
-2,3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg
Valgdeltakelse ved sametingsvalget
2021
68,6
%
-1,7 prosentpoeng fra forrige sametingsvalg
Forhåndsstemmer ved stortingsvalg

Forhåndsstemmer ved kommunevalg

Figuren ble rettet 07.09.23
Personer med stemmerett ved sametingsvalget

Artikkel / 11. mai 2017
Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett.

Likestilling

Stortingsrepresentanter etter kjønn

Sametingsrepresentanter etter kjønn

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn

Relaterte faktasider