Banner med bilde og tittel

Fakta om

Valg

Skrå bakgrunn med infografikk

Stortingsvalget 2017. Antall mandater og prosentvis oppslutning.

Kilde

Stortingsvalet, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvem sitter på Stortinget, og hvor mange kommunestyrerepresentanter finnes det? Her finner du tall om valg til Stortinget, kommunestyrer og Sametinget, samt for de største politiske partiene.

Sametingsvalg

Antall personer som hadde stemmerett ved sametingsvalget

Andel som avga stemme ved sametingsvalget
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter

Relaterte faktasider