Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Vi går aller først til Stortingets undervisningssider og ser film om hvordan stemmeretten er i dag og hvordan Stortinget velges i dag. Etter at dere har sett filmen, skal dere forklare de fire begrepene sperregrense, utjamningsmandat, proporsjonal representasjon og parlamentarisme. Dere skal også løse en oppgave om hvordan fordelingen av mandater har forandret seg.

Animasjonsfilm om stortingsvalg på stortinget.no

Om kilden: Filmen er produsert og eid av Stortinget. SSB bruker den med tillatelse.

I figur 1 under ser dere hvordan mandatfordelingen var i Stortinget etter valgene i 2017 og 2021:

Figur 1. Mandater på Stortinget

Kilde: Stortingsvalet, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå. (2021, 27. oktober). Stortingsvalet. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/stortingsvalet

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Fakta om valg. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Stortinget (Regissør). (2017). Animasjonsfilm om stortingsvalg [Film].

Løs oppgavene A og B.