Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Hvordan forandret fordelingen av mandater seg fra 2017 til 2021?

I figur 1 under ser dere hvordan mandatfordelingen var i Stortinget etter valgene i 2017 og 2021:

Figur 1. Mandater på Stortinget

Dere kan laste ned tallene i figuren i et regneark hvis det gjør det lettere å svare på spørsmålene.

  1. Hvilke partier har fått flere mandater siden 2017?
  2. Hvor mange færre mandater fikk Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet i 2021 sammenlignet med 2017?
  3. Og hvilket parti fikk like mange mandater i valgene i 2017 og i 2021?