Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Slik har valgdeltakelsen vært i de siste valgene:

  • Ved kommunestyrevalget i 2023 var valgdeltakelsen på 62,4 prosent.
  • Den tilsvarende andelen for fylkestingsvalget var 57,5 prosent.
  • I stortingsvalget i 2021 stemte 77,2 prosent av de med stemmerett. 

Ved kommunestyrevalget i 2023 var Høyre det største partiet, etterfulgt av Arbeiderpartiet. I valgene i 2015 og 2019 var dette omvendt – da var Arbeiderpartiet det største partiet ved kommunestyrevalgene, og Høyre nest størst. Senterpartiet gikk sterkt fram i valget i 2019 og Fremskrittspartiet i valget i 2023.  Sosialistisk venstreparti (SV) og partiene i kategorien «Andre» har hatt oppgang i antall stemmer gjennom de tre kommunestyrevalgene fra 2015 til 2023 (Statistisk sentralbyrå, 2024).

Figur 1. Valgresultat tre siste kommunevalg

Etter valget i 2023 var 40,7 prosent av representantene i kommunestyrene kvinner. Til sammenligning så var 45 prosent av stortingsrepresentantene kvinner etter stortingsvalget i 2021. Etter kommunevalget i 2023 ble det satt ny rekord i tallet på kvinnelige ordførere i norske kommuner. Da var 37 prosent av landets ordførere kvinner, og andelen kvinnelige ordførere har med enn fordoblet seg de siste 20 årene (Bergseteren & Kleven, 2024).

Figur 2. Kommunestyrerepresentanter etter kjønn

Gå til Kahoot-en Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den handler om faktaene over. Sjekk hvor mange riktige du klarer 😊

Bergseteren, T. og Kleven, Ø. (2024). Flere kvinnelige ordførere. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-kandidater-og-representanter/artikler/flere-kvinnelige-ordforere

Statistisk sentralbyrå. (2023, 8. november). Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalgethttps://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/valgresultat-for-kommunestyre-og-fylkestingsvalget 

Statistisk sentralbyrå. (2024, 11. januar). Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanterhttps://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-kandidater-og-representanter 

Statistisk sentralbyrå. (2022, 11. oktober). Personer med stemmeretthttps://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/personer-med-stemmerett 

Statistisk sentralbyrå. (2024). Valghttps://www.ssb.no/valg/faktaside/valg