Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Vi hadde forrige stortingsvalg i Norge i 2021, og det neste stortingsvalget er i 2025. Det forrige kommunestyre- og fylkestingsvalget var i september 2023. Så da blir det neste valget til kommunestyrer og fylkesting i september 2027.

Når du stemmer til kommunestyrevalget kan du samtidig stemme til fylkestingsvalget. Da velger du en stemmeseddel til kommunestyrevalget og en til fylkestingsvalget. Stemmeseddelen er en liste for ett politisk parti, med navn på de personene i partiet som er på valg, nummerert slik partiet ønsker at de skal velges.

Til valgene til fylkesting og kommunestyrer kan du endre rekkefølgen på personene som står på lista til det partiet du velger å stemme på. Slike stemmer kaller vi for personstemmer. Til kommunestyrevalg kan du også føre opp personer fra andre partier på lista til det partiet du stemmer på, og det kaller vi slengere (Regjeringen.no, 2017).

I Oslo er det ikke fylkestingsvalg, men valg til kommunestyret og bydeler (Valgdirektoratet, 2022a).

Som for stortingsvalg, så får de politiske partiene inn representanter i fylkesting og kommunestyrer ut fra hvor mange stemmer de får. Det skyldes at vi i Norge har et representativt demokrati og velger dem som skal representere oss (Valgdirektoratet, 2022a).

Veldig forkortet kan vi altså si at mandatene, eller hvor mange representanter, hvert parti får inn i fylkesting eller kommunestyrer fordeles etter hvor mange stemmer partiene får i hvert valg. Dette kaller vi forholdstallsvalg.

Prinsippene om et representativt demokrati og forholdstallsvalg gjelder også for stortingsvalgene og sametingsvalgene. Selve fordelingen av stemmene til mandater eller representanter ved valgene i Norge gjøres etter en matematisk metode som kalles for St. Laguës modifiserte metode (Regjeringen.no, 2017).

Dere kan lese mer om hvordan representanter velges og fordeles etter St. Laguës modifiserte metode på Valgdirektoratets side «Valgene i Norge», under valgoppgjør på hver av sidene for fylkesting og kommunestyrer, og på Regjeringen.no.

I Norge kan du stemme på selve valgdagen i stemmelokalet. Du kan også stemme før dette – altså forhåndsstemme. Som for stortingsvalgene har det vært en betydelig endring ved kommunestyrevalgene i om man velger å stemme på forhånd eller å stemme i valglokalet på valgdagen. I 2023 var 49,1 prosent av stemmene ved kommunestyrevalget forhåndsstemmer, og det tilsvarende tallet for stortingsvalget i 2021 var 57,9 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2024).

Figur 3. Forhåndsstemmer ved kommunevalg

Gjør nå oppgave A som du finner nederst på siden. I oppgaven skal du forklare fem begreper og svare på fem spørsmål.

Regjeringen.no. (2017, 2. mai). Den norske valgordningen i hovedtrekkhttps://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/den-norske-valgordningen/valgordningen/id456636/#valgoppgjoer 

Statistisk sentralbyrå. (2024). Valghttps://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Valgdirektoratet. (2022a, 25.april (hentet 10. oktober 2022)). Fylkestingsvalghttps://www.valg.no/om-valg/valgene-i-norge/fylkestingsvalg/

Valgdirektoratet. (2022b, 11. oktober (hentet 10. oktober 2022)). Kommunestyrevalghttps://www.valg.no/om-valg/valgene-i-norge/kommunestyrevalg/