Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon
  1. Finn tallene for valgdeltakelsen i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 for de ulike aldersgruppene i kommunen du bor i og også for hele landet samlet. Du må lage én tabell for din kommune og én for hele landet. Eksporter tallene til Excel. Bruk statistikkbanktabell 12812: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (prosent) (K) 2019
  2. Hvordan var valgdeltakelsen for aldersgruppene 18-19 år og 20-24 år i din kommune sammenlignet med alle velgerne i kommunen (de i gruppen «Alder i alt» i statistikkbanktabellen for din kommune)?
  3. Skilte de to yngste gruppenes valgdeltakelse i din kommune seg fra valgdeltakelsen for disse aldersgruppene i hele landet?