Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • Reflektere over utviklingstrekk i det norske lokaldemokratiet.
  • Utforske og reflektere over unges bruk av stemmeretten.
  • Lære fakta og sentrale begreper om det norske demokratiet og valgprosesser.
  • Anvende offisiell statistikk i læringen.