Valgurne med stemmeseddel, omkranset av stjerner og teksten Kahoot, illustrasjon

Gå til Kahoot-en Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den handler om faktaene i del 2.