Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon
  1. Hva tror dere er viktige grunner til at valgdeltakelsen er lavere for de to yngste aldersgruppene (18-19 år og 20-24 år) enn for alle velgere samlet?
  2. Hva tror dere er grunnen til at gruppen velgere som er 18-19 år i større grad bruker stemmeretten enn de som er i gruppen 20-24 år?
  3. Hva vil være de tre viktigste politiske sakene for dere i det neste kommunestyre- og fylkestingsvalgene ?
  4. Hvordan tror dere at unge velgere eventuelt vil skille seg fra eldre velgere i hvilke saker som de ser på som de viktigste i det neste kommunestyre- og fylkestingsvalgene?