Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Forklar disse begrepene og svar på spørsmålene, først hver for dere eller i en gruppe, så i hel klasse:

  1. Representativt demokrati
  2. Forholdstallsvalg
  3. Stemmeseddel
  4. Personstemmer
  5. Slengere
  6. Hva er fylkestinget?
  7. Hva er kommunestyret?
  8. Hvilke saker i din kommune er det viktig for deg at kommunestyret jobber med?
  9. Hva forbinder du med St. Laguë?
  10. Har tallet på forhåndsstemmer gått opp eller ned i de siste kommunestyrevalgene?