Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Vi går aller først til Stortingets undervisningssider og ser film om korleis røysteretten er i dag og korleis Stortinget blir valt i dag. Etter at de har sett filmen, skal de forklare dei fire omgrepa sperregrense, utjamningsmandat, proporsjonal representasjon og parlamentarisme. De skal òg løyse ei oppgåve om korleis fordelinga av mandat har forandra seg.

Animasjonsfilm om stortingsval på stortinget.no

Om kjelden: Filmen er produsert og eigd av Stortinget. SSB bruker han med tillating.

I figur 1 under ser de korleis mandatfordelinga var i Stortinget etter vala i 2017 og 2021:

Figur 1. Mandater på Stortinget

Kjelde: Stortingsvalet, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå. (2021, 27. oktober). Stortingsvalet. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/stortingsvalet

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Fakta om valg. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Stortinget (Regissør). (2017). Animasjonsfilm om stortingsvalg [Film].

Løys oppgåvene A og B.