Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon
  1. Sjå på tabell 1 under. Kor mange ville det ha vore som ikkje kunne røyste dersom vi skrudde aldersreglane tilbake til før 1920, då berre dei som var 25 år og eldre kunne røyste ?
  2. Bruk tabell 1 igjen. Og kor mange færre røysteføre hadde Noreg hatt dersom berre menn kunne ha røysta ved valet i 2021?
  3. Kor mange fleire ville potensielt kunna røyste i 2021 dersom alle 16- og 17-åringar fekk røysterett?  Gå til statistikkbanktabell 10211 og finn ut kor mange 16- og 17-åringar det var i Noreg i 2021.
  4. Kva endringar i røysteretten frå 1815 og fram til i dag vil de trekke fram som spesielt viktige, og kvifor