Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon
  1. Kva trur de er viktige grunnar til at valdeltakinga er lågare for dei to yngste aldersgruppene (18–19 år og 20–24 år) enn for alle veljarar samla?
  2. Kva trur de er grunnen til at gruppa veljarar som er 18–19 år i større grad bruker røysteretten enn dei som er i gruppa 20–24 år?