Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon
  1. Sperregrense
  2. Utjamningsmandat
  3. Proporsjonal representasjon
  4. Parlamentarisme