Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Skriv ned nokre stikkord først åleine, og reflekter i mindre grupper og/eller i heil klasse.

  • Kva var mest interessant av det de lærte?
  • Kva synest de at de har lært når de ser på læringsmåla igjen no?

Læringsmåla

  • Forstå sentrale omgrep knytt til stortingsval og bruke offisiell statistikk.
  • Diskutere utviklinga i røysteretten og  reflektere over dei unges deltaking.