Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Korleis forandra fordelinga av mandat seg frå 2017 til 2021?

I figur 1 under ser de korleis mandatfordelinga var i Stortinget etter vala i 2017 og 2021:

Figur 1. Mandater på Stortinget

De kan laste ned tala i figuren i eit rekneark dersom det gjer det lettare å svare på spørsmåla.

  1. Kva parti har fått fleire mandat sidan 2017?
  2. Kor mange færre mandat fekk Arbeiderpartiet, Kristeleg Folkeparti, Høgre og Framstegspartiet i 2021 samanlikna med 2017?
  3. Og kva parti fekk like mange mandat i vala i 2017 og i 2021?