Person og sirklar, illustrasjon

«Arbeidsstyrke» er gruppa av dei som jobbar og dei som er arbeidslause. Talet på arbeidsstyrken er lik talet på sysselsette pluss talet på arbeidslause. Andelen i prosent blir rekna av dei som bur i Noreg og er i aldersgruppa 15-74 år.

I 2023 var arbeidsstyrken i Noreg på 72,9 prosent av dei som bur i Noreg og er i aldersgruppa 15-74 år. Figur 8 viser kor mange som var sysselsette, arbeidslause eller ikkje med i arbeidsstyrken.

Figur 8. Arbeidsstyrkestatus for personar 15-74 år

Gjer no oppgåve E som du finn nedst på sida.

Statistisk sentralbyrå. (2024, 23. april). Fakta om arbeidsmarked. SSB. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/faktaside/arbeid

Statistisk sentralbyrå. (2024, 21. mars). Arbeidskraftundersøkelsen. SSB. Arbeidskraftundersøkelsen (ssb.no)