Person og sirklar, illustrasjon

1,1 millionar var utanfor arbeidsstyrken i 2023. Kva trur du dei gjer? 

Sjå på figuren «Hva gjør de som er utenfor arbeidsstyrken? Hovedsaklig virksomhet» og finn ut det. Kva overraska deg eventuelt mest?

Hva gjør de som er utenfor arbeidsstyrken? Hovedsaklig virksomhet.

¹Personer utenfor arbeidsstyrken som regner seg selv som arbeidsledige teller ikke inn i arbeidsledighetsstatistikken. For å telles som arbeidsledig kreves det at man har forsøkt å få arbeid i løpet av de siste fire ukene, og kunne tatt på seg arbeid innen utgangen av de neste to ukene.