Person og sirklar, illustrasjon

Diskuter korfor tala for arbeidsløyse er høgare for unge mellom 15 og 29 år enn for alle arbeidstakarar.