Person og sirklar, illustrasjon
  1. Gå til statistikkbanktabell 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid. Finn ut kva gjennomsnittslønna per månad var i Noreg i 2022 og 2023, for alle og for menn og kvinner. De bruker statistikkvariabelen «Månedslønn (kr)» .
  2. Les artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge? Korleis kan ein berekne gjennomsnittleg lønn? Og finne ut kva som er medianlønn? Kva var medianlønna i Noreg i 2023?
  3. Kvifor har 60 prosent av lønnstakarane lågare lønn enn gjennomsnittet, ifølgje artikkelen?
  4. Sjå på tabellen som artikkelen viser til over median og gjennomsnittleg lønn i 2023 for alle dei om lag 400 yrka SSB har lønnsstatistikk for. Vel ut nokon yrke frå «Jeg vil sammenligne» på utdanning.no som du er interessert i, og finn ut korleis gjennomsnitts- og medianlønna er for yrka. Du bruker statistikkvariabelen «Månedslønn (kr)» . Er tala for lønn i desse yrka over eller under tala du fann for gjennomsnittslønn og medianlønn i Noreg i 2023 for alle yrka samla?