Arbeidsmarkedet-refleksjon-bilde.svg
Person og sirklar, illustrasjon

Skriv ned nokre stikkord først aleine, og reflekter i mindre grupper og/eller i heil klasse.

  • Kva var mest interessant av det de lærte?
  • Kva synest de at de har lært når de ser på læringsmåla igjen no?

Læringsmåla

Etter å ha gjennomført undervisningsopplegget kan du:

  • gjere greie for viktige trekk ved den norske arbeidsmarknaden før og no
  • forklare omgrep som vi bruker når vi snakkar om arbeidsmarknaden
  • finne fram i offisiell statistikk om den norske arbeidsmarknaden