Person og sirklar, illustrasjon

Svar på spørsmål 1 og 2. Tala finn de i figurane 4 og 5.

  1. Beskriv korleis arbeidsløysa har utvikla seg samla sett i Noreg. Kva for år var ho særs høg og låg?
  2. Samanlikn arbeidsløysetala for unge mellom 15 og 29 år og dei same tala for alle. Er utviklinga lik? Har skilnadene blitt større, mindre eller er dei nokså like over tid?

 

Figur 4. Arbeidsløyse

Figur 5. Arbeidsløyse blant unge 15-24 år