Bærekraftsmål 2

Utrydde sult

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)
2018
4 363
Kilde
Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
2018
80,85
%
Kilde

Indikator 2.5.1 Antall genressurser av planter og dyr beregnet på matproduksjon og landbruk som er sikret i lagringsanlegg, enten på mellomlang eller lang sikt

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs. En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 25 i https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 24 i https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)

Indikator 2.5.2 Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent

Tilgjengelig indikator Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent (2.5.2)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 26 i https://nibio.brage.unit.no/nibioxmlui/bitstream/handle/11250/2603370/NIBIO_RAPPORT_2019_5_86_interaktiv.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon