Bærekraftsmål 6

Rent vann og gode sanitærforhold

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
2020
99,3
%

Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)

Indikator 6.1.1 Andel av befolkningen som bruker trygt forvaltet drikkevann

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1)

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
2020
64
%

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Indikator 6.3.1 Andel av spillvann som behandles på en trygg måte

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/utslipp-og-rensing-av-kommunalt-avlop

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)
2019
67,2
%
Kilde

Indikator 6.3.2 Andel av vannressurser av god kvalitet i omgivelsene

Tilgjengelig indikator Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.vann-nett.no/portal/#/area/1/NorwayID

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
2020
68,0
%

Indikator 6.5.1 Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
2020
89,3
%

Indikator 6.5.2 Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser

Tilgjengelig indikator Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2017

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon