Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
2020
-1,3
%

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Indikator 8.1.1 Årlig realvekst i BNP per innbygger

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1992 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Indikator 8.2.1 Årlig realvekst i BNP per sysselsatt person

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1993 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Indikator 8.6.1 Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Tilgjengelig indikator Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Indikator 8.8.1 Hyppighet av dødelige yrkesskader, fordelt på kjønn og status som arbeidsinnvandrer

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 ansatte

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon