Artikler om nasjonalregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 9. desember 2021

Takten i gjeninnhentingen avtok i oktober

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge var uendret i oktober. Innhentingen fortsatte likevel for mange næringer som har vært særlig rammet av pandemien, men fiskeriene dempet veksten.

Artikkel / 19. november 2021

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke, sysselsettingen økte sterkt, og gode priser på norsk eksport ga stort overskudd i utenrikshandelen.

Artikkel / 8. oktober 2021

Godt fiske ga høy økonomisk vekst i august

BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske. Holdes fiske og fangst utenfor var veksten mer moderat.

Artikkel / 9. september 2021

Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte i juli

BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020.

Artikkel / 20. august 2021

Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.

Artikkel / 20. august 2021

Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. I juni måned var BNP for Fastlands-Norge tilbake på samme nivå som før pandemien rammet i mars i fjor.

Artikkel / 7. juli 2021

Aktiviteten i økonomien aukar igjen

BNP Fastlands-Noreg steig 1,8 prosent i mai, justert for sesong- og kalendereffektar. Utviklinga bar preg av at delar av samfunnet vart opna att.


2022

Artikkel / 12. januar 2022

Fastlandsøkonomien vokste i november

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge økte videre i november. Mange næringer som har vært rammet av pandemien fortsatte gjeninnhentingen, men oppgangen var også drevet av mindre konjunkturelle næringer.