Artikler om nasjonalregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Svak utvikling i norsk økonomi i 1. kvartal Artikkel 16. mai

  BNP Fastlands-Norge vokste 0,2 prosent i 1. kvartal 2024. Husholdningene reduserte kjøp av varer med lang varighet, særlig biler. Boliginvesteringene falt videre.

 2. Fastlandsøkonomien falt 0,2 prosent i februar Artikkel 11. april

  Forretningsmessig tjenesteyting og varehandelsnæringen trakk BNP Fastlands-Norge mest ned. Tremånedersveksten var 0,1 prosent.

 3. Norsk økonomi vokste 0,4 prosent i januar Artikkel 18. mars

  Varehandelsnæringen trakk BNP Fastlands-Norge mest opp, etterfulgt av elektrisitetsnæringen. Tremånedersveksten var 0,2 prosent.

 4. Svak utvikling i norsk økonomi i 2023 Artikkel 14. februar

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,7 prosent fra 2022 til 2023, målt i faste priser. Norsk økonomi utviklet seg tilnærmet flatt gjennom 2023 og vokste kun 0,2 prosent i 4. kvartal.

 5. Elektrisitet og fiske trakk ned norsk økonomi Artikkel 16. januar

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra oktober til november. Tremånedersveksten var 0,1 prosent.

2023

 1. Norsk økonomi vaks i oktober Artikkel 12. desember

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,4 prosent frå september til oktober. Tremånadersveksten var 0,0 prosent.

 2. Flat utvikling i norsk økonomi i 3. kvartal Artikkel 23. november

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,1 prosent frå 2. til 3. kvartal. Ser ein bort frå næringar som var mykje påverka av vêret, var det ein nedgang på 0,1 prosent.

 3. Nedgang i norsk økonomi i august Artikkel 9. oktober

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i august. Nedgangen var omtrent på størrelse med oppgangen måneden før.

 4. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i juli Artikkel 12. september

  Vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og enkelte industrinæringer bidro til å trekke opp bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Konsumet i husholdningene økte.

 5. Slik påvirker uvær som «Hans» nasjonalregnskapet Artikkel 31. august

  Det skal mye til for at naturkatastrofer får merkbare utslag i nasjonale tall for realkapital og brutto nasjonalinntekt. Likevel kan gjenoppbyggingen bidra til økt produksjon og BNP. Denne motsetningen viser at BNP ikke egner seg som velferdsmål.

 6. Nullvekst for norsk økonomi i 2. kvartal Artikkel 22. august

  BNP Fastlands-Norge holdt seg uendret fra 1. til 2. kvartal 2023. Sett bort fra bilkjøp falt husholdningenes konsum. Det var svak utvikling i flere næringer.

 7. BNP Fastlands-Norge tok seg opp igjen i mai Artikkel 7. juli

  BNP Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i mai etter en tilsvarende nedgang måneden før.

 8. Nedgang på 0,4 prosent i norsk økonomi i april Artikkel 13. juni

  BNP Fastlands-Norge falt i flere næringer i april. Også husholdningenes konsum falt.

 9. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i 1. kvartal Artikkel 12. mai

  BNP Fastlands-Norge vokste kun 0,2 prosent i 1. kvartal 2023. Utviklingen i sysselsettingen gjennom siste halvdel av fjoråret fortsatte imidlertid i 1. kvartal, med en oppgang på 0,5 prosent.

 10. Svak nedgang i BNP Fastlands-Norge Artikkel 12. april

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i februar. Lavere aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhet og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen.