Publisert Tittel Åpne
9. juni 2021 Framleis dempa aktivitet i fastlandsøkonomien i april Artikkel
12. mai 2021 Nedgang i fastlandsøkonomien i 1. kvartal Artikkel
12. april 2021 Videre nedgang i fastlandsøkonomien Artikkel
9. mars 2021 Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar Artikkel
12. februar 2021 Fastlands-BNP falt 2,5 prosent i 2020 Artikkel
10. februar 2021 Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020 Artikkel
12. januar 2021 Moderat nedgang i fastlandsøkonomien i november Artikkel
9. desember 2020 Videre gjeninnhenting i fastlandsøkonomien i oktober Artikkel
17. november 2020 Avtakende vekst i norsk økonomi gjennom 3. kvartal Artikkel
17. november 2020 Endelig nasjonalregnskap 2018 for produksjon og verdiskaping Artikkel
8. oktober 2020 Veksttakten i Fastlands-BNP avtar Artikkel
8. september 2020 Svak oppgang i Fastlands-BNP i juli Artikkel
25. august 2020 Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt Artikkel
8. juli 2020 Oppgang i BNP Fastlands-Norge i mai Artikkel
5. juni 2020 BNP Fastlands-Norge falt 4,7 prosent fra mars til april Artikkel
12. mai 2020 BNP Fastlands-Norge falt litt mer i mars enn først anslått Artikkel
24. april 2020 Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars Artikkel
7. april 2020 Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien i februar Artikkel
3. april 2020 Store tjenestenæringer berørt av myndighetenes smittevernstiltak Artikkel
6. mars 2020 Svak vekst i fastlandsøkonomien Artikkel