Publisert Tittel Åpne
8. september 2020 Svak oppgang i Fastlands-BNP i juli Artikkel
25. august 2020 Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt Artikkel
8. juli 2020 Oppgang i BNP Fastlands-Norge i mai Artikkel
5. juni 2020 BNP Fastlands-Norge falt 4,7 prosent fra mars til april Artikkel
12. mai 2020 BNP Fastlands-Norge falt litt mer i mars enn først anslått Artikkel
24. april 2020 Foreløpige tall viser at BNP Fastlands-Norge falt 6,4 prosent i mars Artikkel
7. april 2020 Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien i februar Artikkel
3. april 2020 Store tjenestenæringer berørt av myndighetenes smittevernstiltak Artikkel
6. mars 2020 Svak vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
7. februar 2020 Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019 Artikkel
9. januar 2020 Veksten i fastlandsøkonomien flater ut Artikkel
9. desember 2019 Avtakende vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
12. november 2019 Veksttakten avtok litt gjennom 3. kvartal Artikkel
9. oktober 2019 Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien Artikkel
9. september 2019 Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
29. august 2019 Sterk vekst i norsk økonomi Artikkel
9. juli 2019 God vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
7. juni 2019 Jevn vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
13. mai 2019 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikkel
9. april 2019 Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikkel